Vinný lístek

Vinný lístek

Srbské vinařství se může pochlubit více jak tisíciletou historií. Jeho počátky spadají do doby 8. – 9. století – doby pozvolného utváření srbského státu. Jeho skutečný rozvoj však začal v době vlády dynastie Nemanjić (11. – 14. st.) V době panování cara Dušana (1331 – 1355) byl přijat zákon o výrobě vína a určování jeho kvality. Svědčí o tom zápis na listině Štěpána Prvověnčaného. Samotný car Dušan nechal založit rozsáhlé vinice a dvorské vinné sklepy v blízkosti města Prizren (na jihu Kosova).

Ve středověkém Srbsku byl pohár vína znakem pro dialog, domluvu, přísahu, slib, zákon, ale i varování. Po bitvě na Kosově poli roku 1389 začalo postupné obsazování srbského státu tureckým národem a srbské obyvatelstvo bylo nuceno se stěhovat do severních oblastí, a tak se hlavním vinařským centrem stalo město Kruševac se svým okolím. V době turecké nadvlády, která trvala více jak 450 let, bylo mnoho srbských vinic zničeno i kvůli muslimskému zákazu konzumace alkoholu. Když v roce 1878 získalo Srbsko nezávislost a vymanilo se z tureckého podrůčí, začal opět intenzivní rozvoj vinařství, jež se stalo důležitým hospodářským odvětvím. Založením sklepu Navipovog začala v Srbsku organizovaná výroba vína.

I v moderní době se zasloužili o rozmach pěstovanání vinné révy srbští panovníci. Byli to především král Petr I. Karađorđević a jeho syn Aleksandar, kteří na začátku 20. století v centrálním Srbsku na kopci Oplenac u obce Topole nechali osázet desítky hektarů vinnou révou a založili vinné sklepy, kde se vyráběla vína nejvyšší kvality. Na tradici založenou panovníky navazují i současní srbští vinaři a vína ze sklepů Aleksandrović ze Šumadijske Topole a sklepů Milijan Jelić z města Valjeva patří mezi srbská nejlepší vína.

Rozlévané Víno

Makedonské víno

Chorvatské víno

Bosna a Hercegovina

Červené vino

Červené vino

Makedonské víno

Srbské víno

Chorvatské víno

Černohorské víno

Italské víno

Bílé vino

Bílé vino

Makedonské víno

Srbské víno

Chorvatské víno

Italské víno

Šumivé víno

Šumivé víno